A francia felsőoktatás több mint 278 000 külföldi diákot fogad.

278 000 külföldi hallgatójával (ami a diákok összlétszámának 12%-át adja, ebből 25 000 doktorandusz), Franciaország, az Amerikai Egyesült Államok (535 000 fő) és Nagy-Britannia (340 000 fő) után a harmadik helyet foglalja el a befogadó országok rangsorában.

 

Avec  278 000 étudiants étrangers  (12% de l'effectif  étudiant total, dont 25 000 doctorants), La France se situe au troisième rang des pays d'accueil,  après les Etats Unis (535 000) et la Grande Bretagne (340 000).A francia oktatási intézmények az európai szabványoknak megfelelő diplomákat adnak, a bolognai folyamat jegyében (3 ciklusú képzés: alap-, mester-, és doktori képzés.) Ezeket a diplomákat széles körben elismerik és értékelik a világ minden részén.

Franciaországban tanulni egyben lehetőség is a francia nyelv elsajátítására vagy tökélesítésére,  továbbá esély az olimpia nyelvét, az ENSZ nyelvét, az Európai Unió munka- és hivatalos nyelvét beszélő, 250 millió főt számláló franciául beszélők közösségéhez való csatlakozásra.

A külföldi hallgatókat, bármilyen nemzetiségűek is legyenek, ugyanazon jogok és kedvezmények illetik meg, mind francia diákokat. Tíz év alatt a Franciaországban tanuló külföldi diákok száma… 75%-kal nőtt!