Kettős irányítás mellett készülő doktori értekezés megírására adott ösztöndíjak
Közös témavezetés mellett készülő doktori értekezés

Kutatói ösztöndíjakban olyan fiatal kutatókat és hallgatókat részesítünk, akik PhD / doktori képzésben kívánnak részt venni, úgy, hogy doktori értekezésüket kettős szakmai irányítás mellett kívánják 3 év alatt megírni. Az  ösztöndíjak 15 hónapra szólnak, ezt a tizenöt hónapot 3 év alatt kell teljesíteni, úgy, hogy a doktorandusz felváltva tartózkodik Magyarországon és Franciaországban. (2 vagy 3 alkalommal). (Két témavezető szükséges, és a hallgatónak mind a francia, mint a magyar egyetemre  be kell iratkoznia).

 Jelebntkezési feltételek

 • 35 év alatti magyar doktorandusz hallgató, aki
 • már beiratkozott egy magyarországi doktori iskolába vagy beiratkozása éppen folyamatban van,
 • felvételt nyert egy francia doktori iskolába,
 • rendelkezik egy mindkét (francia és magyar) intézmény által aláírt közös doktori-képzési szerződéssel (ill. annak aláírása folyamatban van) és
 • nagyon motivált és jó egyetemi eredményekkel rendelkezik 

Doktori kutatási ösztöndíjak

Ezen ösztöndíjban csak olyan magyarországi  doktori képzésben résztvevő diákokat részesítünk, akiknek az egyik konzulensük francia oktató; illetve olyan hallatók vagy fiatal kutatók jelentkezését várjuk, akik tudományos vagy egyetemi együttműködési programban vesznek részt. Ideje: 2-6 hónap.

Jelentkezési feltételek

 • 35 év alatti magyar kutató, aki 
 • már beiratkozott egy magyarországi doktori iskolába
 • rendelkezik francia fogadó tanárral
 • és egyetemi vagy tudományos együttműködési programban vesz részt.
 • nagyon motivált és jó egyetemi eredményekkel rendelkezik 

Jelentkezés

 • Kitöltött jelentkezési lap *
 • Angol vagy francia nyelvű önéletrajz
 • Az utoljára megszerezett egyetemi diploma és francia nyelvű fordítása:   diploma fordítása
 • Az utolsó négy félév osztályzatai és francia nyelvű fordításuk
 • Motivációs levél, melyben a pályázó megindokolja kérelmét
 • Két-három oldalas kutatási terv
 • Két ajánlólevél egyetemi tanártól: francia levél v. angol levél*
 • Születési anyakönyvi kivonat és francia fordítása
 • Közös témavezetésről szóló megállapodás (közös témavezetés esetén)
 • Közös irányításról szóló megállapodás (közös irányítás esetén)
 • A két csoport között meglévő vagy tervezett együttműködések összefoglalása (amennyiben van ilyen)

* A formanyomtatványok (jelentkezési lap, diploma fordítása, Az utolsó négy félév osztályzatai, francia vagy angol nyelvű ajánlólevél)

letölthetők ezen oldalról
Bôvebb információt a Budapesti Francia Intézet Campus France központjában kapható (1011 Budapest, Fő u. 17.) Személyesen vagy e-mailen (budapest@campusfrance.org)

Jelentkezési idő:

minden évben november 1-tól. - február 28-ig .
Vizsgabizottág előtti bemutatkozás időpontja: március vége - április eleje

Utazási támogatás:

A francia-magyar kétoldalú egyetemi, tudományos, oktatási és intézményi együttműködés keretében, a francia kormányösztöndíjasok franciaországi utazási támogatásban részesülhetnek. Ezt a támogatást a Tempus Közalapítvány biztosítja. Minden francia kormányösztöndíjas pályázó online jelentkezhet a Tempus Közalapítvány honlapján figyelembe véve a közalapítvány pályázati határidejét és a pályázati dokumentumait.  Nehézségek esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Tempus Közalapítvány államközi együttműködési koordinátorával, Hernádi Annával : anna.hernadi@tpf.hu

Az ösztöndíjak fedezik:

- a havi megélhetést
- a franciaországi társadalombiztosítást
- az állami egyetemek beiratkozási díját
- esetlegesen a képzési költséget  (erről a benyújtott pályázat  alapján döntenek, esetenként)
- az ösztöndíjat adó szervezetek (CAMPUS FRANCE) általi fogadást, segítségnyújtást, a tanulmányok figyelemmel követését 
- szükség esetén a franciaországi tanulmányok előtt és/vagy indulás előtt francia nyelvtanfolyamot (a francia nyelv ismerete nem mindit kötelező bizonyos területeken ill. bizonyos kutatási programokban).

Bővebb tájékoztatásért, kérjük, forduljon a Campus France irodához!
budapest@campusfrance.org
Tel: +36 1 489 42 00