Állami intézmények és felsőoktatási pólusok (PRES) várják Önt egész Franciaországban!

Franciaországban 83 állami egyetem működik: az állam tartja fenn őket, és nagyon szigorú rend szerint szabályozza, hogy milyen diplomákat állíthatnak ki. Ettől tudnak kiváló színvonalú képzést nyújtani megfizethető áron. Az egyetemek minden tudományterületet lefednek.

A hallgatói összlétszám 80%-a tanul egyetemen,  ennek 10%-a külföldi. Az egyetemek egyenletesen oszlanak szét szerte a világon, így sokfajta színhelyen kínálnak színes életet.

A franciaországi kutatások kiemelkedő szereplője

Az egyetem az helyszín, ahol az állami kutatások nagyobbrészt zajlanak. Az oktatás színvonala mindenhol rendívül magas. A közelmúltban kapott francia tudományos Nobel-díjakat például egyetemi hallgatók kapták.

Franciaország kidolgozott egy „nemzeti kutatási és innovációs stratégiát” Négy évre határozzák meg a kutatási prioritásokat, ami lehetővé teszi, hogy az egész társadalmat átfogó, technológiai és tudásalapú kihívásokkal nézzenek szembe.

A 2009-2012-es időszakra három irányvonalat határoztak meg:

  • Egészségügy, élelmiszertudomány, biotechnológia
  • Öko-technológiai és környezeti fenyegetettség
  • információ, kommunikáció, és nanotechnológia

Több, mint 300 doktori iskolában 62 000 oktató-kutató dolgozik, szoros kapcsolatban a 1200 kutatólaboratóriummal.

Az egyetemi tanulmányok és a munka világa

Az egyetemek által kínált képzések évről évre egyre inkább nyitnak a munka világa felé. Gyakori, hogy az egyetemi tanulmányok során megkövetelik szakmai gyakorlat teljesítését, ez már a hallgatók mintegy 30%-ának kötelező (mesterképzés második évfolyamán pedig a hallgatók 60%-nak.

Az egyetemek mindegyikén van szakmai gyakorlati  referens, és a munka világába való belépést is segítik azzal, hogy mindegyik egyetemen külön irodát tartanak fenn arra, hogy széleskörű szakmai gyakorlati helyeket és álláslehetőségek közvetítsenek a hallgatóknak, és segítsék őket az álláskeresésben.

Franciaországban a tandíjat az állami fenntartású egyetemeket az állam szabja meg, egy teljes tanévre. A 2010-2011-es tanévben ez az összeg a következő volt:

  • 174 euró alapképzésen,
  • 237 euró mesterképzésen,
  • 359 euró doktori képzésen.
  • 564 euró a mérnöki iskolákban.

A kutatási és felsőoktatási pólusok (pôles de recherche et d'enseignement supérieur = PRES)

A PRES-ek szakirányú képzést adó iskolákból és kutatóintézetekből állnak, céljuk, hogy összehangolják tevékenységeiket és eszközeiket. Jelenleg mintegy húsz ilyen pólus létezik.

A PRES-ek mindenekelőtt a tagintézmények népszerűsítését szolgálják. Lehetőséget nyújtanak arra, hogy a nemzetközi tudományos életben folyó versenyben jobb helyet foglaljanak el. A francia intézmények gyakran kisebbek, a létszámukat tekintve, mint külföldi vetélytársaik.

A PRES-ek jogosultak arra, hogy mester és doktori képzést folytassanak. Saját nevükben folytatnak képzést, még akkor is, ha egy vagy több tagiskola vagy egyetem biztosít képzéseket.

A kutatások tekintetében minden tagegyetem tudományos publikációi a pólus égisze alatt jelennek meg, ami javítja a pólus résztvevőinek tudományos munkásságával kapcsolatos nemzetközi áttekinthetőségét.

A diákélet tekintetében a pólusok rendkívül aktívak, legyen szó fogadásról, lakhatásról, vagy a külföldi diákok integrációjáról (franciaórák, mentori program...) megadják az Ön sikeres tanulmányaihoz szükséges támogatást és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat.