Ez a fejezet a franciaországi társadalombiztosításról és egészségpénztárakról szól

A társadalombiztosítás

Minden hallgatónak, akár francia, akár külföldi, rendelkeznie kell társadalombiztosítással. A társadalombiztosítási rendszerbe való belépés az egyetemi adminisztratív beiratkozás során történik meg, a - 2010/11-es tanévben 200 EUR-t kitevő – társadalom-biztosítási járulék befizetésével. A francia kormány ösztöndíjasai mentesülnek a járulék-befizetés alól.

Az a  hallgató jogosult hallgatói társadalombiztosításra:

  1. aki ténylegesen beiratkozott valamely felsőoktatási intézménybe,
  2. aki a folyó tanév október 1.-éig nem töltötte be a 28. életévet (Néhány kivételes esetben ettől el lehet térni, azon hallgatók esetében, akik nagyon hosszú tanulmányokat folytatnak pl. szakorvosi képzést folytatnak.)
  3. aki be tud mutatni olyan dokumentumot vagy jogcímet, ami bizonyítja, hogy jogosult Franciaországban tartózkodni (pl. tartózkodási engedély)

A társadalombiztosítás meghúz egy értékhatárt (ezt hívják megállapodásos tarifáknak), amelyen felül nem vállal térítést.  Az igénybevett egészségügyi ellátás függvényében a ténylegesen felmerült költségek 60%-100%-át téríti.
A kiegészítő egészségpénztár

Melegen ajánljuk a hallgatói egészségpénztárok nyújtotta kiegészítő biztosítást: ezek társadalombiztosítás által térített összegeket egészítik ki. Fakultatív, de kiegészítő biztosítást kínálnak tehát, egészségpénztártól és a hallgató által választott biztosítási kulcs függvényében 60 és 300 euró közötti kezdőösszeg befizetés mellett.

A kiegészítő egészségpénztár ezen felül:

A polgári jogi felelősségből adódó kockázatok ellen is biztosít (a másoknak okozott balesetek tekintetében), illetve a hallgatói társadalombiztosításból kimaradó diákoknak, vagyis a 28 éven felülieknek a társadalombiztosítás által nyújtott szolgáltatásokhoz hasonló biztosítási szerződéseket kínálnak.

Bővebb tájékoztatásért, kérjük, tekintse meg a két legfőbb francia hallgatói kiegészítő egészségpénztár honlapját, vagy kérjen tőlük tájékoztató anyagot!

La mutuelle des étudiants (LMDE) : www.lmde.fr
l’Union des Sociétés Etudiantes Mutualistes (USEM) : www.usem.frde quatre ans.

A hallgatónak be kell nyújtania a lakóhelye szerinti betegbiztosító főpénztárhoz (Caisse primaire d'assurance maladie - C.P.A.M.) a jogfenntartással kapcsolatos kérvényét.

Minden egyéb hallgatónak (akiknek a tanulmányi ideje 4 hónapnál kevesebb, vagy akiknek az intézménye nem csatlakozott ezen pénztárakhoz) önkéntes személyreszóló betegbiztosítást kell kötnie valamely magán-biztosítónál. FRanciaorzságban az ilyen jellegő biztosítás ára évi 150 és 550 euró között mozog.

Bizonyos feltételek mellett a 28 évesnél idősebb hallgatók igénybe vehetik az Általános Orvosi Biztosítást (Couverture Médicale Universelle - CMU) ezesetben rendkívüli éves járulékot fizetnek.