Rövid képzések > CampusFrance Hongrie
 
A rövid tanulmányokat azért hozták létre, hogy a hallgatók gyorsan bekapcsolódhassanak a munka világába. Ezek a képzések ugyanakkor akár a tanulmányok folytatást is lehetővé teszik...

A rövid tanulmányok, melyek általában két vagy három évig zajlanak az üzleti, ipari vagy szolgáltatási  szektorok által kínált munkakörökre készítenek fel. Ezen képzéseket általában az egyetemekhez vagy szakiskolákhoz kötődő több területet átfogó intézmények szervezik.

A tanterv vállalati szakmai gyakorlatot is magában foglal, és ezen képzések valódi perspektívát is jelentenek a munka világában. A bekerüléshez általában szigorú feltételeknek kell eleget tenni.

A "brevet de technicien supérieur" (BTS) (felsőfokú szakképesítés)

Felsőoktatási technológusi szekciókban (sections de technicien supérieur - STS) szerezhető meg ez a diploma, 2 év alatt (120 ECTS-et kell szerezni). A képzés célja 145 szakirányon középvezetők képzése. A képzés végeztével a diplomások több mint 30%-a továbbtanul (egyetemen, mérnöki iskolában, kereskedelmi iskolában).  

A "diplôme universitaire de technologie" (DUT) (technológusi alapdiploma)

Ez diploma 116, különböző állami egyetemek irányítása alatt működő Egyetemi és Technológiai Intézetben szerezhető meg (Instituts universitaires de technologie - IUT). A képzés célja 2 tanév alatt technológus középvezetők képzése.  Ez a diploma is lehetővé teszi a továbbtanulást, például "licence professionnelle" megszerzése céljából. Az itt végzettek mintegy 80%-a meg is teszi ezt.

A "diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques' (DEUST) (műszaki és tudományos alapdiploma)

A DEUST két év alatt, egyetemeken megszerezhető szakmai diploma. A helyi gazdasági igények alapján alakítják ki a képzéseket, mindegyik szakképzés egyedülálló, mintegy 80 fajta kurzus létezik. Szakemberek tartják az órákat. Ez a diploma a továbbtanulást is lehetővé teszi, főleg "licence professionnelle" (szakmai alapdiploma) megszerzését célzó képzések tekintetében.

A "licence professionnelle"  (szakmai alapdiploma)

Ezt az alapdiplomát két lezárt tanévvel már rendelkező hallgatók szerezhetik meg, egy év alatt. A képzések az egyetemek, vállalatok és szakmai szervek közötti együttműködés gyümölcsei. Az oktatók gyakran saját szakterületeken belül állásban lévő szakemberek. Ez a fajta képzés a legjobb francia minőségi képzések egyike, munka világába való betagozódás szempontjából.