Az orvosképzés > CampusFrance Hongrie
 
Az orvosképzés, és ezen belül mindenekelőtt a külföldi hallgatók felvételének tekintetében komoly változások léptek életbe a 2010-2011-es tanévben

Az orvos-, fogorvos- és gyógyszerészképzést nagy kórházakhoz (egyetemi klinikákhoz - CHU centres hospitaliers universitaires) csatolt egyetemek bonyolítják. Mintegy 30 egyetemi klinika van Franciaországban.

Külföldi (nem EU-tagállamból) érkező hallgató semmi esetben sem kapcsolódhat be  menetközben az orvosképzésben.

EU tagállamból érkező, és második tanulmányi ciklus végzetével megszerzett orvosi diplomával, vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező hallgató, illetve nem EU-tagállamból érkező, de a második tanulmányi ciklust végig Franciaországban végző, és ott megszerzett orvosi diplomával rendelkező hallgató ellenben jelentkezhet szakorvosképzésre. Ez az orvosképzés harmadik ciklusa (TCEM - Troisième cycle d'études médicales). (Országos osztályozó vizsgát kell tenni, majd megkezdhető a rezidensképzés).

Azon külföldi (nem EU-tagállamból) érkező hallgató, aki országában még nem szerezte meg az orvosi diplomát, kizárólag az orvosi képzés első tanulmányi ciklusának első évfolyamára jelentkezhet (amit 2010 óta PAES-nek neveznek), függetlenül attól, hogy otthon hány évet végzett el. Ezt követően sikeres felvételi vizsgát kell tennie év végén, ahhoz, hogy az országában elvégzett tanulmányoknak megfelelő szinten folytathassa orvosi tanulmányait Franciaországban.

Külföldiek felvételi vizsgája rezidensképzésre

A külföldiek rezidensképzésre történő felvételi vizsgája (melyre nem EU-tagállamból érkező orvosdoktorok jelentkezhetnek) a belépő a 4 éves (orvosi szakirányok) vagy az 5 éves (sebészet) rezidensképzésre, mely DES diploma megszerzésével zárul. Orvosi szakirányokat fed le, úgymint, aneszteziológia - újraélesztés, orvosi biológia, szülészet-nőgyógyászat, közegészségügy, pszichiátria, sebészet.  2010-ben 20 rezidensi helyet írtak ki (sebészetből egyet sem). A felvételi vizsgára februárban írják ki a helyeket, és március végéig várják a jelentkezéseket.

Külföldi orvosok speciális szakosodási lehetőségei

Kimondottan külföldi (nem EU-tagállamból érkező) orvosos számára szakorvosi diplomákat vezettek be. Az első évfolyamokat már elindították.

  • a DFMS (diplôme de formation médicale spécialisée, szakorvosi diploma), 2-6 félév tanulás után szerezhető meg. Azok az orvosok jelentkezhetnek rá, akik országukban szakosodás alatt állnak.
  • a DFMSA (diplôme de formation médicale spécialisée approfondie, kiemelt szakorvosi diploma) 1-2 félév tanulást követően szerezhető meg, és a már szakorvosi képesítéssel rendelkezők jelentkezhetnek a képzésre.

Miniszteri rendelet köti ki, hogy szakonként hány helyre lehet jelentkezni. A pályázóknak felvételi vizsgát kell tenniük, amely keretében nyelvvizsgát is le kell tenniük. A vizsgákat helyileg szervezi a Francia Nagykövetség kulturális osztálya, az első negyedévben.

Az orvosi tanulmányokhoz minden esetben nagyon jó francia nyelvismeretet várnak a pályázóktól (legalább Dalf B2-es szinten kell állniuk.)