Számonkérés, diplomák megfeleltetése > CampusFrance Hongrie
 
Diplomát szerezni vagy felsőfokú szakképzésre jelentkezni.

Számonkérés

A francia felsőoktatási rendszerben az ismeretek számonkérésének kétfajta módja van:

  • a folyamatos számonkérés, ami lehetővé teszi, hogy minden tanult tantárgyból a teljes tanévben folyamatosan történjen számonkérés
  • a vizsgák, amik során néhány nap leforgása alatt ad számot a hallgató a összes tantárgy keretében megszerzett tudásáról. Ekkor teljes vizsgaidőszakról beszélünk, melyre egy tanévben kétszer kerül sor

Az egyetemen a tantárgyakat leginkább modulokba (koherens tantárgycsoportokba) szervezik:  a diplomához "n" db modul szükséges, ebből néhány kötelező, néhány választható. Ezeket a modulokat egyszer s mindenkorra teljesíteni kell.


A szakmai tapasztalat beszámítása

Létezik egy szabály-gyűjtemény, melynek célja a szakmai tapasztalat beszámítása, amennyiben az illető diplomát kíván szerezni, vagy egy minősítést vagy címet szeretne megkapni.

A jelöltnek egy, a szakmai tapasztalatait és megszerzett kompetenciáit részletező anyagot kell összeállítania, majd ezt egy bizottság elé benyújtania. A bizottság eldönti, hogy azt részben van egészben jóváhagyja-e. Amennyiben a részleges elfogadás mellett dönt, úgy előírja a kérelmezőnek, hogy milyen többletfeltételeket kell teljesítenie.

Ezen eszközöket gyakran alkalmazzák az egyetemek ahhoz, hogy meghatározzák és jóváhagyják azt a szintet, ami megfelel a francia oktatási intézménybe beiratkozni kívánó külföldi hallgató által a korábbiakban teljesített szintnek.

A gyakorlatban két külön eljárás létezik: az egyik (VAP 85) lehetővé teszi, hogy egy képzésbe közvetlenül becsatlakozzon a hallgató, miután korábbi tanulmányait beszámították, a másik (VAE) pedig egy diploma részben vagy egészben történő megszerzését szolgálja, a hallgató által megszerzett ismeretek igazolása révén.