Diplomák megfeleltetése > CampusFrance Hongrie
 
Egy egy irányba mutató és harmonizált rendszer az Európai Unió egészében.

Diplomák

A francia felsőoktatás, az Európai Unió legtöbb országának oktatási rendszeréhez hasonlóan bevezette az ún. "bolognai rendszer"-t  (franciául: "LMD"  "Licence – Master - Doctorat"). A rendszer célja a hallgatói mobilitás megkönnyítése Európán belül, csakúgy, mint a világ többi részén.

A bolognai rendszer lényege, hogy egy egységes felépítésű rendszert hoztak létre (BA, MA doktori képzés), mely azon alapul, hogy a hallgató hány félévet teljesített a felsőoktatási rendszerbe való belépésétől számítva, és hogy ez hány ECTS kreditpontnak felel meg:

  • Licence (BA, alapdiploma): 6 félév alatt 180 ECTS kreditpontot kell teljesíteni megszerzéséhez (3 tanév).
  • Master (MA, mesterdiploma): további 4 félév alatt 120 ECTS kreditpontot kell teljesíteni megszerezni hozzá (ez összesen 5 tanévet és 300 kreditpontot jelent).
  • Doktori képzés:  elvileg 16 félév (azaz 8 tanévet) követően szerezhető meg.

ECTS : Az európai kredit-átviteli rendszer
Az Európai Unión belül a diplomák és képzések nemzetközi megfeleltetésének záloga a közös kreditrendszer,  az ECTS (az európai kreditátviltei rendszer - European Credits Tranfer System). A megszerzett ECTS kreditpontok megőrizhetők és átvihetők, például amennyiben valaki több különböző európai intézményben tanul.


A francia felsőoktatási rendszer országos diplomáit az állam ellenőrzi:

  • az egyetemek és egyéb közoktatási intézmények (országos építészmérnök-képző és művészi iskolák...) által indított diplomás képzések megkövetelik a mindegyikük számára kiszabott minőségi feltételek betartását és ugyanazt az értéket képviselik, bármelyik intézmény is állította ki az oklevelet.
  • a mérnöki diploma országos diploma, és a kiállításukra jogosult iskolák a Mérnöki Címek Országos Bizottsága (Commission nationale des Titres d'Ingénieurs  -CTI) által akkreditált intézmények
  • hasonló akkreditáció létezik az állam által elismert üzleti iskolák tekintetében. Az általuk kiállított diplomákat az Oktatási Minisztérium ellenjegyzi. Az iskolák némelyike nemzetközi akkreditációt vagy minősítést is szerzett (pl. Equis, AACSB).
  • a művészeti iskolák, szakiskolák működését szintén országos tanúsítványok szabályozzák. 

A diplomák megfeleltetése

Franciaországban a francia és külföldi diplomák között nincs automatikus megfeleltetés.

Minden intézmény maga dönt saját felvételi feltételeiről, attól függően, hogy a hallgató addig milyen tantárgyakat teljesített, és mik az adott képzés által támasztott követelmények. Ez teszi lehetővé azt, hogy homogén évfolyamokat hozzanak létre, és a képzések színvonalát fenntartsák.