1Jelentkezés a francia kormány tanulmányi ösztöndíjaira

Kik jelentkezhetnek?

Az ösztöndíjakra olyan magyar egyetemi hallgatók jelentkezését várjuk, akik mester fokozatú (előnyt élveznek a mesterképzés második évére – Master 2– pályázók) tanulmányokat, mérnökképző intézmény utolsó éves tanulmányait, vagy Master of Science / of Art, Franciaországra specializálódó mester fokozatú tanulmányokat szeretnének folytatni Franciaországban. MBA-képzésekre nem igényelhető ösztöndíj.

Az ösztöndíjra való jelentkezés feltételei a következők :

magyar állampolgárság;

megfelelő nyelvtudás abból a nyelvből, amelyen a fogadóintézmény által nyújtott képzés zajlik (francia vagy angol);

olyan, a magyar állam által elismert felsőoktatási diploma megléte, amely lehetővé teszi a Franciaországban zajló képzésre való beiratkozást;

olyan képzésre való jelentkezés, amely az érettségire épülő 5 éves egyetemi képzések sémájába illeszkedik;

hiánytalan jelentkezési anyag leadása.

Amennyiben a jelentkezési anyagok minősége megegyezik, azon hallgatók részesülnek előnyben, akik a jelentkezés pillanatában Magyarországon tartózkodnak és soha nem jártak még Franciaországban.

Az ösztöndíj időtartama:

1-10 hónap a következő tanévben. Amennyiben a képzés részét képezi szakmai gyakorlat elvégzése, a nagykövetség fenntartja magának a jogot arra, hogy ennek megfelelően alakítsa az ösztöndíj időtartamát.

Az ösztöndíj mértéke:

Az ösztöndíjas hallgató havi nettó 767 euró ösztöndíjban részesül. (Kizárólag akkor, ha francia területen tartózkodik. Az utalás francia számlaszámra történik.)

Kiegészítő támogatások:

3 hónapot meghaladó ösztöndíj esetén 700 eurós képzési támogatás, mely a kint tartózkodás elején kerül folyósításra;

 

Az ösztöndíj évi 5 000 eurót meg nem haladó tandíj esetében fedezi a tandíjat is. Előnyt élveznek azok a jelentkezők, akik évi 1 000 eurót meg nem haladó tandíjú képzésre jelentkeznek.

 

Az ösztöndíj fedezi a francia társadalombiztosítási költségeket is. A hallgatónak lehetősége van kiegészítő egészségbiztosítást kötni.

 

Az ösztöndíj keretében a jelentkezők előnyt élveznek az egyetemi kollégiumokba való jelentkezésnél. Az egyetemi kollégiumi szállás díját fedezi az ösztöndíj. Egyéni szálláslehetőség is igényelhető a rendelkezésre állás függvényében. Mindkét esetben kérhető kiegészítő lakhatási támogatás (lásd GYIK).

Utazási támogatás

Az egyetemi, tudományos, oktatási és intézményi együttműködés terén kötött francia-magyar bilaterális egyezmények értelmében a francia kormányösztöndíjban részesülő hallgatók a Tempus Közalapítványnak köszönhetően a Franciaországba való utazásuk költségére vonatkozó átalánytámogatásban részesülnek. A támogatást minden francia kormányösztöndíjra jelentkező hallgatónak igényelnie kell a Tempus Közalapítvány honlapján az igényléshez szükséges összes dokumentum megadott határidőig történő elküldésével. Kérdés esetén Hernádi Anna, francia-magyar bilaterális ösztöndíjakért felelős munkatárs áll rendelkezésre az anna.hernadi@tpf.hu címen.

A Párizs és a tanulmányoknak helyszínéül szolgáló város közötti utazás költségét a Campus France téríti meg.

A francia kormányösztöndíj nem vonható össze ERASMUS + ösztöndíjjal vagy a Külügy-és Európaügyi Minisztérium egyéb ösztöndíjaival.

 

A jelentkezési anyag összeállítása:

Töltse le az alábbi jelentkezési anyagot és az utasításoknak megfelelően töltse ki azt. A jelentkezési anyag tartalmazza a jelentkezéshez csatolandó dokumentumok listáját.

 

A jelentkezési anyag leadása:

Töltse ki elektronikusan a “Formulaire Master 2018″ elnevezésű dokumentumot. A jelentkezőknek ezzel párhuzamosan jelentkezniük kell a kívánt képzésre is. (A Campus France mester-és mérnökképzéseinek katalógusa : Catalogue des masters et formations d'ingénieurs de Campus France).

A teljes jelentkezési anyagot február 28-án éjfélig kérjük elektronikus formában elküldeni a bourses@inst-france.hu címre. Nagy terjedelmű jelentkezési anyag esetén javasoljuk a www.wetransfer.com használatát.

Kiválasztási eljárás:
1. szakasz: Jelentkezési anyag alapján történő előválogatás

A jelentkezési anyagok a nagykövetségre kerülnek egy pluridiszciplináris szakértői bizottsághoz, mely a beérkezett anyagok alapján kiválasztja azokat a hallgatókat, akiket az ösztöndíjiroda behív egy, a budapesti Francia Intézetben zajló motivációs beszélgetésre. 

2. szakasz: Motivációs beszélgetés

A motivációs beszélgetés egy vegyes, francia-magyar zsűri előtt zajlik, melynek tagjai a nagykövetség és magyar egyetemek képviseletében érkező szakértők. A zsűri azt értékeli, hogy a jelentkezők mennyire tudnak érvelni a tanulmányi tervük és a szakmai projektjük mellett. A beszélgetés a tanulmányok nyelvén folyik (franciául vagy angolul) és március 15. és április 11. között kerül megrendezésre (a pontos időpontokról később tájékoztatjuk a motivációs beszélgetésre behívott hallgatókat).

3. szakasz: Motivációs beszélgetésre behívott hallgatók

Az ösztöndíjban részesülő hallgatókat április végén értesítjük a beszélgetés eredményéről. Az ösztöndíjasoknak ezután véglegesíteniük kell a jelentkezési anyagjukat, az ösztöndíj azonban csak akkor kerül véglegesen odaítélésre, ha az ösztöndíjas igazolja, hogy a kiválasztott francia intézmény kész fogadni őt.

A nagykövetség ösztöndíjirodája segít az ösztöndíjasoknak abban, hogy a lehető legjobban felkészüljenek az elutazásukra és választ kapjanak a Franciaországba történő utazással és megérkezéssel kapcsolatos kérdéseikre. Az ösztöndíjiroda így május végén tájékoztatót szervez a Francia Intézetben, melynek időpontja a későbbiekben kerül pontosításra.

Az ösztöndíjasok csak azután utazhatnak Franciaországba, hogy megkapták a párizsi Campus France ügynökségtől (az ösztöndíjasokkal Franciaországban